NÁVRAT DO PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

03.06.2019

Návrat po mateřské dovolené

Mateřská dovolená standardně trvá 28 týdnů. 37 týdnů v případě narození dvojčat či vícerčat.

Vracíte-li se do práce ihned po uplynutí mateřské dovolené, musí vám zaměstnavatel podržet vaše původní místo. Pokud by však vaše místo bylo zrušeno, má zaměstnavatel povinnost zařadit vás na pozici odpovídající vaší pracovní smlouvě. Např. obdobné místo ale pro jiné oddělení.

Mějte na paměti, že pokud čerpáte mateřskou dovolenou nemůžete dostat výpověď.

Návrat po rodičovské dovolené

Rodičovskou dovolenou lze poté čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Tuto dobu si můžete prodloužit až do 4 let věku dítěte (do tohoto období si lze rozložit i rodičovský příspěvek), ale zaměstnavatel vám nemusí držet pracovní místo.

Pokud si se zaměstnavatelem domluvíte, že zůstanete doma např. do 2 let věku dítěte a postupně zjistíte, že si toto období chcete prodloužit, zaměstnavatel vám musí vyjít vstříc.

To stejné, pokud např. pro 1 roce rodičovskou přerušíte, vrátíte se do práce a za nějaký čas se rozhodnete dovolenou dočerpat do 3 let věku dítěte.

Pokud se vracíte po rodičovské dovolené, zaměstnavatel vám nemusí držet pozici, ze které jste odešli, ale musí vám zajistit jiné místo, které bude odpovídat podmínkám v pracovní smlouvě (počet hodin, mzda, obdobná náplň práce). Např. pokud jste pracovali v administrativě, nemůže vám nabídnout nové místo ve výrobě.

Pokud zaměstnavatel nemá místo, které je srovnatelné s podmínkami v pracovní smlouvy, máte nárok na náhradu mzdy ve výši původního průměrného výdělku.

Výpověď můžete dostat jen v případě, že vaše místo skutečně a prokazatelně zaniklo. V tomto případě máte nárok na odstupné.

Rodičovství, práce přesčas, zkrácený úvazek, vyslání na služební cestu

Pokud požádáte o zkrácený úvazek a pečujete o dítě mladší 15 let a zaměstnavateli nebrání závažné provozní důvody, měl by vám vyjít vstříc. Při zkráceném úvazku nemáte povinnost přistoupit na přesčasy.

Zároveň platí, že pokud pečujete o dítě mladší než jeden rok, nesmí vám zaměstnavatel nařizovat práci přesčas ani pokud máte standardní denní 8h úvazek.

Pokud jste osamělá zaměstnankyně nebo zaměstnanec (tedy zaměstnanci svobodní, rozvedení, ovdovělí, nežijící s druhem nebo družkou) pečující o dítě, které nedosáhlo věku 15 let můžete odmítnout služební cestu, navzdory tomu, že jste se původně v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem dohodli, že na služební cesty jezdit budete.

Čekáte-li další dítě

Pokud během rodičovské dovolené znovu přijdete do jiného stavu a vaše nová mateřská plynule naváže na rodičovskou, zaměstnavatel má za povinnost držet vám místo opět do 3 let věku vašeho nového dítěte.

Jestliže je mezi ukončením rodičovské dovolené a nástupem na mateřskou (maximálně osm týdnů před očekávaným termínem porodu) několik měsíců proluka, můžete se v práci domluvit o poskytnutí neplaceného volna. Nemusí vám vyjít vstříc, ale pokud ano, jedná se o lepší řešení než si hledat práci na pár měsíců. Případně se lze domluvit s lékařem na pracovní neschopnosti. Než nastoupíte na mateřskou budete dostávat alespoň dávky nemocenské a nezůstanete bez příjmu.