Dobrým leaderem se člověk nerodí, ale stává - aneb zlatá pravidla šikovného vedoucího

16.06.2020

Obratnost v komunikaci, zájem o svěřené úkoly, schopnost stmelit tým na cestě za společným cílem, měkké dovednosti... Stačí to? Odpověď je ano, ale pouze za předpokladu, že máte už dobře nastavený business model a umíte vést firmu k měřitelnému růstu (který každoročně revidujete). Věděli jste však, že kromě výše uvedených kompetenčních předpokladů je stejně důležité i budování důvěry mezi lidmi? Ta může mít totiž vliv na výsledky. 

Jaký je rozdíl mezi manažerem a leaderem?

Manažer, vedoucí nebo leader? A kým chcete ve firmě, pro kterou pracujete, doopravdy být? Vést lidi znamená je usměrňovat tak, aby veškeré vykonávané činnosti vedly k dosažení společných cílů (toto je manažerská role). Mluvíme-li ale o vizi a umění ji zprostředkovat tak, aby ji bylo možné realizovat (díky kvalitnímu plánování), to už je záležitost dobrého leadera. Leader kromě kvalit ve vedení přináší také určité neopomenutelné hodnoty a soubory unikátních vlastností a přístupů.

Co když v týmu zavládne nedůvěra?

Je důležité mít nastavenu určitou míru důvěry oběma směry (od vás, i k vám). Co vám ubere body u vašich podřízených? Jedná se zpravidla o nedodržování slibů, hodnocení bez přihlížení k faktům, nekonzistentní jednání, zpochybňování schopností podřízených a metod, kterými dosahují stanovených cílů a také strach z konfrontace při řešení důležitých otázek. Neumíte přiznat druhým jejich oprávněné zásluhy? Vymlouváte se a lecjak sloužíte vlastním zájmům? Pak si podkopáváte svoji židli.

Investujte čas a posilte vztahy v týmu

Při vedení lidí musíte zvládnout pracovat se systémem tak, jak je nastavený. To vše za předpokladu, že budete inovovat tam, kde to je možné a relevantní. Věnujete se organizaci lidských zdrojů, informací a rozhodujete o tom, co a kdy se stane. Nemusí to být snadné, protože výsledků dosahujete prostřednictvím práce dalších lidí. Naučte se přenášet odpovědnost a dílčí úkony na druhé (kompetence k činnostem, kterým rozumí a souhlasí s nimi). Buďte otevření a transparentní, i tehdy, když vám to nemusí být příjemné. Dodržujte sliby, které dáte a zacházejte s podřízenými s respektem. Důvěra, kterou svému týmu dáte, se vám vrátí. Máte šanci vytvořit sebevědomý tým...

Překážky na vaší cestě

Nesmíte se upnout na budování jedné kvality nebo jen měkkých dovedností. Důležité je dosahovat i požadovaných cílů. Zapomeňte na to, že se obejdete bez delegování. Mikročinnosti vám zaberou čas, který můžete investovat do pilování strategie a logistiky cílů. Váš tým musí vidět, že dobře umíte ocenit hodnoty, které spolu vytváříte a umíte je předat také vašim zákazníkům, klientům. Dalšímu vzdělávání a kontrole čísel se nevyhýbejte. Sestavujte svůj tým z lidí, kteří mohou vnést něco jedinečného, co kolektivu usnadní souhru. Komplexní přístup je to, co vás posune.

Opičí metoda podle Harvard Business Review

Harvard Business School doporučuje ve své knize "On Managing Yourself" str.44,45 řídit svěřenou práci jako tlupu opic (opice tedy představují úkoly nebo vztahy). Prý se tak vyhnete plýtvání časem na práci. Podle nich je v tlupě nutné zdravé opice nakrmit a těch nemocných se zbavit (analogie s usilovným pracováním na věcech, které nepřinesou výsledky). Dále máte udržovat takový počet členů tlupy, který umíte uživit (poměr nákladů a výdajů). Opice nemáte kvůli krmení honit, ale necháte je, aby přišly samy. Opice rychleji nakrmíte "po telefonu" než po emailu. Zde opět šetříte čas... To, co může být vyřešeno stručněji a rychle má mít přednost. A jako poslední bod - každá opice zná čas svého krmení a to, co se od ní očekává. Není zde prostor pro nejasnosti.

Předání vize, budování důvěryhodnosti, transparentní komunikace, férovost a dosahování výsledků jsou jako piloty v přístavišti. Musí být pevně vybudované, prosté hub, pak budou stabilní a unesou i velkou zátěž. Leadership možná není pro každého, ale každý může zkusit vylepšovat svoje silné stránky tak, aby firma rostla. Dobrým leaderem se totiž člověk nerodí, ale stává.